19 Temmuz 2019 Cuma

22 TEMMUZ 1980 KEMAL TÜRKLER ÖLDÜRÜLDÜ

1980 Yılının 22 Temmuzunda,  Türkiye işçi sınıfının devrimci sendikal hareketlerinin öncüsü DİSK Kurucu Genel Başkanı ve T.MADEN İŞ Sendikası Genel Başkanı, Kemal Türkler evinin önünde kurşunlanarak öldürüldü. Kemal Türkler'in öldürülmesine , emir verenlerin, öldürenlerin, onları koruyanların zihniyetleri ve siyasi düşünceleri elbette biliniyor.

Olayın aydınlanması için her türlü belge ve bilgilerin hasıraltı edildiği, görgü şahitlerine itibar edilmediği, davaların neden uzatıldığı tabii ki yine belli. Bu olayın aydınlanmasını ve gerçeğe ulaşılmasını engelleyenler, engellenmesi için emir verenler, tetik çekenler kendi vicdanlarında alevlenen ateşle yanarak birer birer göçüp gidiyorlar, gidecekler.

Kemal Türkler işçsınıfının gönlünde, onun sendikal ve insanlık anlayışı ise onu seven ve sayanların gönlünde yaşayacak ve asla unutulmayacak...

KEMAL TÜRKLER YAŞAMAYA DEVAM EDECEK...
Uzun yıllar, birlikte çalıştığım sevgili Genel Başkanım Kemal Türkler için yazacağım söyleyeceğim daha çok şey var...
Zamanı gelince, hafızam ve ömrüm elverdiği ölçüde elbette bu görevimi de yerine getireceğim.
22.07.2016 tarihinde yazdığım bir yazıyı yeniden yayınlamak istiyorum....

22 TEMMUZ 1980 İŞÇİLERİN KARA GÜNÜDÜR

DEVRİMCİ İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU Kurucu Genel Başkanı Kemal Türkler, 22 Temmuz 1980 Tarihinde evinin önünde haince öldürüldü.
Türkiye sendikal hareketine, devrimci sınıf ve kitle sendikacılığı ilkesini yerleştiren ve uygulanması için büyük uğraşlar veren Kemal Türkler'in ölümü, işçi sınıfının sendikal mücadelesine kapkara bir gün olarak oturdu...
Sanki ay tutuldu, yıldızlar görünmez oldu...

Kemal Türkler; uzlaşmacı, işbirlikçi, işveren destekli sendikal anlayışlara karşı yapılan mücadeleyi, prensip haline getiren sendikacıların başında gelenlerdendi.
İşçi sendikalarında tabanın, yani üyelerin, söz ve karar sahibi olma ilkesini sendikal yaşama uygulamak ve uygulattırmak için çok büyük uğraşlar verdi. İstanbul Bakırköy'de faaliyet gösteren, Emayetaş Madeni Eşya Fabrikasında çalışmaya başlamış, Türkiye Maden-İş Sendikasına burada üye olmuştur. Sendikanın alt organlarında çeşitli görevlerde bulunduktan sonra 1954 yılında başkanlığa seçilmiştir.

1954 Yılından itibaren ülke genelinde faaliyet gösteren T.MADEN - İŞ'i sağlıklı bir yapıya  kavuşturmak için çok çalışmıştır. Bu uğraşlar sonunda T.MADEN - İŞ, 1958 Yılından itibaren, Maden ve Madeni eşya iş kolunda hatırı sayılan sendikalar arasına katılmıştır.

1962 Yılında Rabak Bakır Fabrikasında çalışırken T.MADEN- İŞ üyesi oldum. Sendika işyeri temsilciliği, şube gençlik kolu başkanlığı yaptım. Daha sonra şube başkanlığına seçildim. 6. Bölge Temsilciliği Konseyinde (genel kurul) bölge temsilciliğine seçildim. 1. Bölge Temsilciliğini de vekaleten yürüttüm. (O yıllarda 1. Bölge İstanbul'un Beyoğlu yakası ve tüm Trakya'yı kapsıyordu)
Askerlik görevi sonucu 2. Bölge Temsilciliği (Ankara ve İç Anadolu) yaptım. Çok önemli işyerlerinin, ( Kavel Kablo, T. Demirdöküm, Elektrometal, Çelik Endüstrisi, Sungurlar gibi), fabrikalarda meydana gelen demokratik işçi direniş ve işgalleri yönettim, başarılı şekilde sonuçlanmasına büyük katkı sağladım, sendikal örgütlenmelerini tamamladım. Şube başkanı ve bölge temsilcisi olarak çok başarılı toplu sözleşmeler yaptım. .

Sendika tarafından uygulanan çok sayıdaki yasal grevleri başarılı şekilde yönettim sonuçlandırdım.
MADEN - İŞ Sendikasının alt ve üst organlarının tamamında seçilerek görev aldım. 1974 Eylül ayında yapılan ve sendikanın en üst organı olan, Genel Kurulunda, Genel Başkan Vekilliğine seçildim. Aynı zamanda, toplu sözleşme, araştırma, ücret ve ekonomi dairesi başkanlıklarını yönettim. 
Elbette tüm bu çalışmaların başarılmasında Kemal Türkler'den öğrendiklerimin çok büyük katkısı vardır.

Demek istediğim, Kemal Türklerin Genel Başkanlığını yaptığı ve Türk sendikal hareketinin en önemli kilometre taşlarından birisi sayılan T.MADEN - İŞ sendikasının tüm organlarında daha önce de belirttiğim gibi seçilerek görevler aldım, DİSK'in Kuruluş Genel Kuruluna delege olarak katıldım. (13. Şubat 1967), Genel kurulda kararlar komisyonu başkanlığına seçildim ve başarıyla görev yaptım.

Kemal Türkler'in DİSK Genel Başkanlığı sırasında konfederasyonun büyüyüp gelişmesine katkıda bulundum, ilkelerinin oluşmasına ve hayata geçirilmesine omuz verdim. T.MADEN-İŞ ve DİSK Genel Başkanı Kemal Türkler ile birlikte, gerçek demokratik sendikal çalışmalarda bulunmaktan son derece mutlu ve gururluyum.

Onu çok yakından tanıdım...
Yurt dışında üyesi bulunduğumuz Uluslararası Metal İşçileri Federasyonu genel kurullarının bazılarına T.MADEN-İŞ delegesi olarak birlikte katıldım.

Genel Başkan Türkler'in sendikal anlayışı, inancı, azimli ve çalışkanlığı, emek mücadelesinde  ortaya koyduğu inatçılığı her zaman, çok sayıda karşıt görüşlü, kötü niyetli kişi ve kuruluşların hoşuna gitmiyordu.
Son zamanlarda bu durumun daha da belirginleştiği görülür durumdaydı.
Bu gerçekler ışığında Kemal Türkler daha iyi korunup, kollanamaz mıydı?

Kemal Türkler'e kalleşçe el kaldıran, silah sıkan, tetikçilere emir vererek onları bu canice cinayete yönlendirenler, rahat uyuyabiliyor musunuz?

Kazancınız neydi, ne oldu?..

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder