5 Aralık 2018 Çarşamba

YILDA 17 MAAŞ

. Maden -İşT Sözleşme Dairesi Başkanı Hüseyin Ekinci,
Netaş işçileri ile yapılan bir toplantıda.
İstanbul Ümraniye'de 1967 Yılında kurulan ve Türk Sanayi kuruluşları içinde çok önemli bir yer edinen NETAŞ Fabrikasının işçileri, sarı sendikadan toplu halde istifa ederek DİSK'E bağlı T. MADEN - İŞ Sendikası içinde yerlerini aldılar. Daha, işbaşı yaptırılırken bile, liyakat ve nitelikleri asla tartışılmaz düzeyde olan işçiler, görevlerini tam olarak yerine getirmeye devam ettiler. 

1975 Yılından itibaren çok değerli emekleri ile, kaliteli üretim yaptılar. Çalışma ve kârlılık bakımından, sorumluluklarını tam olarak yerine getirdiler. Bu dönemde, gerçek sendikanın sendikal hareketler içindeki yeri ve görevlerini keşfettiler. Çeşitli tarihlerde yapılan toplantılarda ilk sendikal eğitimlerini aldılar. 
Üyelerin sendikal yapı içerisinde ki "söz ve karar sahibi olma ilkesiyle" tanıştılar.
İş yeri sendika temsilcilerini özgür iradeleri ile Maden - İş uygulamaları  gereği, kapalı oy ve açık sayım usulü ile kendileri belirlediler. 
                                                                                                                                       
GERÇEK VE GÜÇLÜ SENDİKA  İLE İSTENİLEN SONUÇ  

Toplu sözleşme tekliflerinin hazırlık çalışmaları devam ediyor. Sendikanın gerek Araştırma ve gerekse, Ücret ve Ekonomi Politika daireleri çok verimli çalışmalar yaptılar. Hazırlanan toplu sözleşme teklif tasarısı, işçilerle yapılan bir salon toplantısında görüşüldü, bilgi alış verişi sağlandı. 

Toplu Sözleşme görüşmeleri başladı. 
Müzakereler çetin geçiyor. Sendika müzakere heyeti içinde iş yerinde çalışan sendika temsilcilerinin tamamı da yer alıyor. İşveren müzakere heyetinin çeşitli öneri ve teklifleri anında karşılık buluyor, çoğu zaman çürütülüyor. 

NETAŞ'TA TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İMZALANDI

19 ŞUBAT 1977 Tarihinde toplu sözleşme, Fabrikada işçilerin huzurunda imzalandı.
Toplu Sözleşme ile işçilere sağlanan parasal hakların bir bölümünü birlikte irdeleyelim. 

Ücret zamları:  1. Yıl saat ücretlerine 625 kuruş, 2. Yıl saat ücretlerine 625 kuruş zam yapıldı.
                            
Haftalık Çalışma süresi 45 saate indirildi, ödemeler 48 saat üzerinden yapılacak.

Kıdem tazminatı her yıl için
45 gün olarak hesaplanacak.


İkramiye: Yılda 5 MAAŞA çıkarıldı.                                   

Yıllık ücretli izinlere 3 gün ilave edildi.

İzne çıkarken işçiler, ücretin dışında ayrıca
2500 TL. izin parası alacaklar.

Her işçiye her yıl
2500TL. Yakacak yardımı, her çocuk için ayda 50 TL. çocuk yardımı yapılacak.Ramazan
ve Kurban Bayramlarında, her işçiye, 1250.TL. bayram harçlığı, yılda toplam 2500TL. ödenecek, ayrıca her ay 2 yevmiye tutarında devamlılık primi maaşlara yansıtılacak.


Yapılan bir hesaplama ile NETAŞ işçileri yılda,12 maaş yerine, toplam 17 maaşı da aşan miktarda bir ödeme almayı başardılar. PAROLA : Birlik, dayanışma, güçlü ve gerçek sendika...

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder