11 Haziran 2020 Perşembe

İŞÇİLİK VE KIDEM TAZMİNATI

Kıdem tazminatı ve çalışanların kıdem tazminatı hakları ülkede yıllardır dillendirilip duruyor...
Bu dillendirmeler en başta siyasi iktidarlar olmak üzere sermayedarlar tarafından destek buluyor.

Sermaye, para ve para babalarının sözcülüğüne dönüşmüş bazı akademisyen kılıklılar(!), yıllardır işçilerin geleceklerine yönelik tek güvencesi olan kıdem tazminatının, önce kuşa çevrilmesi, daha sonra da uygulanamaz hale getirilmesine çalışıyorlar.
DİSK dışındaki diğer konfederasyonlardan bu konuda yürekli ve arzulu, gür bir sesin çıkmadığını görsel ve yazılı  medyada  görüyor, okuyoruz. 

Kıdem tazminatı, işçi aleyhine değiştirilmek isteniyor. 
Daha doğrusu şimdilik budanmak isteniyor. 
Hiç kuşkusuz bu çalışmalar, gelecekte tazminat haklarının zayıflatılması, giderek ortadan kaldırılmasına yönelik hazırlıklarının ilk safhasıdır...

DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, 11 Haziran 2020 tarihinde konuya ilişkin önemli bir açıklama yapmıştır. "Kıdem tazminatına dokunmayı aklınızdan bile geçirmeyin!"

 11 Haziran 2020/5

GENÇLERİMİZİN VE ÇOCUKLARIMIZIN EMANETİ KIDEM TAZMİNATINI KİMSEYE YEDİRMEYİZ!

Kıdem tazminatı hakkına dönük kamuoyuna yansıyan yeni planlar ile ilgili olarak DİSK Yönetim Kurulu adına Genel Başkan Arzu Çerkezoğlu'nun açıklaması


Kıdem tazminatını ortadan kaldırmaya, budamaya, el koymaya dönük çeşitli yeni planların olduğunu kamuoyuna yansıyan bazı bilgilerden duyuyoruz.
Hükümet her zaman yaptığı gibi konunun asıl muhatapları olan bizleri görmezden gelerek gizli kapalı biçimlerde nabız yoklamaya çalışıyor. Kıdem tazminatını yok etme planı için zemin oluşturmaya çalışıyor.
Bugüne kadar defalarca söyledik. Bir kez daha net biçimde söyleyelim:
  • Kıdem tazminatı hakkını ortadan kaldırmaya, daraltmaya ve budamaya dönük her türlü girişime karşıyız.
  • Kıdem tazminatının fona devredilmesine karşıyız.
  • Kıdem tazminatının tamamlayıcı emeklilik sistemi adı altında yok edilmesine karşıyız.
Kıdem tazminatı bir işveren yükümlülüğüdür, son ücret üzerinden hesaplanır ve iş güvencesi dayanağıdır. Kıdem tazminatını işveren yükümlülüğü olmaktan çıkaracak, son ücret ile bağını koparacak, iş güvencesi dayanağı olmaktan çıkaracak her türlü dayatma, bir müzakerenin değil ancak mücadelenin konusu olabilir.
Memleketin gündemi kıdem tazminatı değildir. Kıdem tazminatı bir sorun değildir, haktır.
Hükümeti uyarıyoruz. İşinize bakın! 
İşiniz işsizlik sorununu çözmek. İstihdam yaratmak. Vatandaşın gelirini korumaktır.
İşiniz salgın günlerinde çöken ekonomiyi canlandırmaktır.
İşçilerin 90 yıla yaklaşan en köklü kazanılmış hakkı olan kıdem tazminatına göz dikmeyi bırakın. Kıdem tazminatı sadece dünün ve bugünün değil, geleceğimizin de kazanımıdır, gençlerimizin ve çocuklarımızın emanetidir.
İşçinin alın terinin, emeğinin karşılığı olan kıdem tazminatını kimseye yedirmeyiz.
Kıdem tazminatımızı korumak için dün olduğu gibi bugün de sonuna kadar direneceğiz.
15-16 Haziran büyük işçi direnişinin 50'nci yılında hükümeti uyarıyoruz. İşçiler dün nasıl sendikalarına sahip çıktıysa bugün de kıdem tazminatı hakkına sahip çıkmakta tereddüt etmeyecektir.
Kıdem tazminatına dokunmayı aklınızdan bile geçirmeyin!

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder