12 Ağustos 2014 Salı

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI ANKARA

ANIT KABİR ZİYARETİ

T.MADEN-İŞ Sendikamızın, Genel Yönetim Kurulu toplantıları, zaman, zaman İstanbul dışında da yapılıyordu. İzmir ve Ankara'da yoğun bir gündemle oluşan toplantılara, konularında uzman konuklar davet edilir, ülkede öne çıkan konular toplantı gündemine alınarak tartışılırdı.
Ankara'da yaptığımız bir Genel Yönetim Kurulu Toplantısına, 1960 İhtilalinin Milli Birlik Komitesi üyelerinden Tabii Senatör Ahmet Yıldız davetli olarak katılmış, heyecanlı konuşmaları ile 1960 İhtilali ve sonrasında yapılan,1961 Anayasası ve demokratik haklar konusunda önemli bilgiler vermişti. Ahmet Yıldız Adnan Menderes ve diğer iki bakanın da idam edilmelerine karşı çıkmıştı. 1961 Anayasası uyarınca 1980 Yılı 12 Eylül'e kadar hem Tabii Senatörlük görevini hem de Halk Evleri Genel Başkanlığını yapmıştır.

1970 yılında Ankara'da toplanan Genel Yönetim Kurulu üyeleri toplu halde, Anıt Kabir ziyareti sonrası görülüyor.


Genel Başkan Kemal Türkler ayakta ortada, güneş gözlüklü. Solunda Genel Başkan Vekili Hilmi Güner, sağında Genel Başkan Vekili Cavit Şarman, Hilmi Güner'in sağında ise Rabak aştemsilcisi Celal Alçınkaya. Oturanlardan soldan dördüncü 6. Bölge Temsilcisi Hüseyin Ekinci, soldan altıncı ise 1. Bölge Temsilcisi Ergun Erdem. En sağda ayakta Profilo Baştemsilcisi Cengiz Erdönmez, Mustafa Demirci (6. Bölge organizatör) Sebahat Türkler,  Türk Philips işyeri temsilcisi ve Genel Yönetim Kurulu üyesi Sündüz Sönmez

YOĞUN GÜNDEM ÖRGÜTLENME

Fehmi Işıklar Başkanlığındaki Çağdaş Metal-İş Sendikasının katılımı ile örgütlenmeye daha da önem verilmesi gerektiği, bu yönetim kurulunda enine boyuna tartışılmıştır.

Örgütlenmede, referandum esasları ve referandumun yaygınlaştırılması, buna yönelik çalışmaların durmadan hayata geçirilmesine yönelik kararlar alınmıştır.Yıl 1975 İstanbul, Türkiye Maden-İş Sendikası Genel Yönetim Kurulu toplantı halinde.
Genel Başkan Kemal Türkler ortada gözlüklü, solunda Genel Başkan Vekili Hüseyin Ekinci, Hakkı Öztürk, Şinasi Kaya. Kemal Türkler'in sağında Mehmet Karaca, Mehmet Ertürk, Bahtiyar Erkul ve Genel Başkan Yardımcısı Fehmi Işıklar ve Genel Yönetim Kurulu üyeleri görülüyor.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder