7 Eylül 2016 Çarşamba

DİSK GENEL SEKRETERİ KEMAL SÜLKER

DİSK UMUT OLDU


13 ŞUBAT 1967 Yılında kurulan DİSK, ülke kamuoyunda özellikle de işçi kesiminde, umut olarak büyük bir hareketliliğe neden oldu. Gerçi bir süreden beri yeni bir işçi konfederasyonu kurulacağı haberleri basında yer almaya başlamıştı. Sendikalar Arası Dayanışma (SADA) çalışmaları sırasında açıkça konuşulmaya da başlandı. Yeni konfederasyon artık yola çıkmıştı... Üstelik yeniliğinin yanına bir de devrimcilik ekleniyordu. SADA'NIN kuruluşuna, emek verenlerden biri de hiç kuşkusuz Kemal Sülker'di. Kuruluş çalışmaları devam ederken bir taraftan da konfederasyon isminin ne olması gerektiği düşünülüyordu. Sendikalarda çalışan kadrolar olarak heyecanla kısaltılmış isimler üzerinde çizimler yapıyor, kolay söylenecek, kolay yazılacak ve kısa yazılışı da anlam ifade edecek kelimeler arıyorduk. 

Bölge Temsilciliğini yaptığım MADEN-İŞ 6. Bölge Temsilciliğine bağlı işyeri toplu sözleşme hazırlık çalışmalarını yapıyorduk. Toplu Sözleşme Dairesi Müdürü hukukçu, sevgili Kenan Aydeniz, hepimiz gibi konu üzerinde çalışmış ve konfederasyonun ismi DİSK olmalı demişti... 
Bir kaç gün "SADA" kurucusu liderler, bu isim üzerinde düşündüler, açılımı Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu "DİSK" olmasına karar verildi... 

Yapılan ilk genel kurulda, Kemal Sülker DİSK Genel Sekreterliğine seçildi. Yine bu genel kurulda Kemal Türkler tekrar Genel Başkanlığa, Rıza Kuas ve Kemal Nebioğlu da Genel Başkan vekilliklerine seçildiler.
DİSK Yöneticileri örgütlenme çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye tipi ve işyeri esaslı bir çok bağımsız sendika DİSK üyesi olmak için başvuruda bulunuyordu. Yürütme Kurulu hassas incelemelerden sonra uygun bulunanların üyeliklerine karar veriyorlardı.

Uzun bir süre, Büro İşkolunda herhangi bir sendika üyelik başvurusunda bulunmamıştı. Cağaloğlu'da bulunan Genel Merkezimizde Genel Başkan Kemal Türkler ve Genel Sekreter Kemal Sülker'le yaptığımız kısa bir değerlendirme sonunda, Büro işkolunda bir sendika kurmayı kararlaştırdık.

Kurucu Genel Başkan Sülker'in, İstanbul Şube başkanı da benim olmam kararlaştırıldı. Kısa sürede, Büro İşçileri Sendikası"BİS" kuruldu.
Başkanlığını yapacağım Yönetim Kurulu içinde, Bora Gözen ve Niyazı Kuas'da yer almıştı. İlk olarak, MADEN - İŞ, BASIN - İŞ, LASTİK - İŞ Sendikası çalışanlarını örgütledik. Toplu sözleşme yapmak için yasal davette bulunduk. Bu sırada Özcan Kesgeç Başkanlığındaki SOSYAL - İŞ Sendikası, DİSK üyeliği başvurusunda bulundu. SOSYAL -İŞ'in üyeliğinin kesinleşmesi ile "BİS" ilk genel kurulunda yasal olarak faaliyetini sonlandırdı.

Kemal Sülker DİSK'İN gelişmesi ve sağlam durabilmesi için özellikle basın kuruluşları ile çok iyi ilişkiler kurdu. Sendikal hareketler ve sendikalar üzerine onlarca yazı ve kitaplar yazdı. Sendikacılığının yanı sıra çeşitli gazete ve dergilerde emek ve işçiler konulu yazılar yazmaya devam etti. Nazım Hikmet üzerine çok sayıda kitaplar yazdığını biliyoruz. Devrimci ve sosyalist duruşu tartışılmaz bir DİSK emektarıdır. 
Sülker. 15-16 haziranTürkiye'yi Sarsan İki Uzun Gün adlı kitabı çok okunmuş ve bu kitapla 15 - 16 Haziran büyük işçi direniş ve yürüyüşü ilk ağızdan anlatılmıştır. Sülker, Türkiye İşçi Partisi üyeliği ve bir süre genel sekreterliğini de yapmıştır. Gazetecilik yaparken sol düşünceleri nedeni ile Antakya ve Tokat'ta bir süre sürgün yaşamıştır. Türkiye'de Grev Hakkı Ve GrevlerSendikacılar ve politikaTürkiye Sendikacılık Tarihi ve Georges Lefranc'la birlikte yazdığı Dünyada ve Bizde Sendikacılık önemli kitaplarından bazılarıdır. Kemal Sülker 1970  15 - 16 Haziran Direnişi nedeni ile sıkı yönetim tarafından tutuklanmış ve diğer yönetici ve ve üyelerle birlikte Maltepe Askeri Cezaevinde tutulmuştur.

ÜÇ KEMAL DÖNEMİ

Kemal Sülker DİSK 5. Genel Kuruluna kadar uzun süre genel sekreterliğini devam ettirmiştir. Genel Sekreterliği döneminde, Kemal Türkler ve Kemal Nebioğlu ile birlikte çalışmış bu döneme zaman, zaman toplantı ve konuşmalarda üç Kemal dönemi de denmiştir.
                5. Genel Kurul öncesi Yürütme Kurulu

DİSK'İN 5. Genel Kurulunda, Kemal Sülker genel sekreterliğini, uzun süre Almanya'da çalışarak yurda dönen BASIN - İŞ Sendikasının eski genel başkanı İbrahim Güzelce'ye devretmiştir. Genel Sekreterlik görevinden sonra da çeşitli dergi ve sendikalarda, sendika, emek ve emekçiler konularında yazmaya devam etmiştir.DİSK 5.                   DİSK 5. Genel Kurul öncesi Yürütme Kurulu
Kemal Sülker, Abdullah Baştürk'ün Disk Genel Başkanlığı zamanında bir süre danışmanlık görevinde de bulundu. 1978 Yılında Sovyet Sendikalar Birliğinin daveti üzerine (Rusya) giden, Disk Yürütme Kurulu Üyesi Tuncer Kocamanoğlu Başkanlığındaki heyette Kemal Sülker de yer aldı. 
1 Mayıs kutlamalarından hemen sonra Sovyetler birliğine giden heyet, çeşitli cumhuriyet ve şehirlerde görgü seyahatleri yapmış, özellikle üretim ve sosyal yaşam konularında incelemelerde bulunmuştu. Bir çelik fabrikasına yapacağımız seyahate "dizlerim ağrıyor sayın Ekinci sen metalcisin, benim gözlerimle de bak" demişti. 
 Soldan Hüseyin Ekinci, Tuncer Kocamanoğlu, Müşür Kaya, Kemal Sülker

Fabrika görgü gezisi dönüşünde tercümanımız; "Bolşoy Tiyatrosu'nda Nazım Hikmet'in Ferhat ile Şirin Balesine 7 biletimiz var, kimler gitmek ister" deyince bilet almaya ilk giden Sülker olmuştu. Nazım ismini duyunca, nazım konusunda kitaplar yazan, Nazım'ın yaşantısının her karesini bilen onun değerli eserini, "Ferhat ile Şirin" bu tarihi tiyatroda seyretmek isteyen 60 yaşındaki sevgili Sülker, koşarak ilk bileti alanlardandı.
DİSK EMEKTARI Kemal Sülker'i 1995 yılında kaybettik.  Cenazesi Şişli Cami'inden kaldırıldı. Cenazede bir kısım işçi, Doğu Perinçek ve İşçi Partililer vardı. Devrimci enteller(!),  DİSK ve üye sendika yöneticileri görünmüyorlardı...

O, işçi sınıfının sendikal mücadelesine yön veren DİSK'İN, kendisini kabul ettirmeye çalıştığı gelişme döneminde, şişirilmiş bir çok gölge sendikacıdan daha az emek vermemişti...

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder