14 Mart 2016 Pazartesi

RENAULT FABRİKASI VE SENDİKAL HAREKETLER


2016 Yılında, otomobil üretim tesisleri ve oto yan sanayi işyerlerinde çalışan işçilerin sendika değiştirme çalışmaları sonucu oluşan hareketlilik, Bursa'da devam ediyor. 
Özellikle RENAULT Fabrikası’nda çalışan işçiler, yasaların kendilerine verdiği hakları kullanarak, Türk Metal Sendikasından istifa ederek DİSK üyesi, Birleşik Metal - İş Sendikasında örgütlendiklerini belirtmişlerdir. 
Sendika değiştirme çalışmaları sırasında işverenin taraf tuttuğunu, MESS ile birlikte Türk Metal Sendikasından istifa etmelerinin engellenmek istendiğini belirten işçilere cevap, uluslararası sendikalardan geldi. 

Fransa Renault Fabrikalarında örgütlü ve yetkili sendika olan CGT yetkilileri işçilere destek sözü verdiler. Herkesin ve her kuruluşun, işçilerin sendika seçme özgürlüklerine saygı duymaları gerektiğini belirten Avrupalı sendikacılar, Türkiye'deki işçilerle dayanışma içinde olacaklarını belirtmişlerdir. Avrupa'da bizim sendikal özgürlüğümüz varsa,Türkiye'de de Renault işçilerinin elbet özgür olmalarını isteriz demişlerdir. 

SENDİKA SEÇME ÖZGÜRLÜĞÜ VE REFERANDUM

Ülkemizde gerçek ve işçiden yana sendikaların örgütlenmeleri yıllardır sorun olmaya devam ediyor. Özellikle çoğunluk sendikasının belirlenmesi ve toplu sözleşme yetki alımı sırasında, hemen her zaman problemler yaşanabilmektedir. Gerek örgütlenme gerekse yetki alınma çalışmaları sırasında öne çıkan işçiler işlerini kaybedebilmektedirler. 

Sendikal çalışmalar nedeni ile işten çıkarılan işçi ve sendika temsilcilerine çoğu zaman arkadaşları sahip çıkarak işe dönüşlerini istenmekte ve çeşitli demokratik eylemlere başvurabilmektedirler. İşte bu durumlar ise kısa zamanda iş barışının olumsuz etkilenmesine neden olabiliyor. Dolayısı ile iş barışının kısa zamanda sağlanamaması üretim, işçi, işveren ve ülke ekonomisine zarar verir hale geliyor.

Bu durum çözülemez değil. 
İşverenler ve yetkili merciler işçilerin sendika seçme haklarına saygı göstermelidirler. Bu gibi durumlarda en kolay, en hızlı ve en demokratik eylem tarafların referandum üzerinde anlaşmalarıdır. İşyerlerinde gizli oy, açık sayımla yapılacak REFERNDUM adil ve gerçekçi çözümdür...


1975 Yılında Bursa RENAULT, TOFAŞ otomobil fabrikaları ve yan sanayi kuruluşlarında sendikalar arasında yetki sorunu yaşandı. Sendikalar yasası uyarınca verilmesi gereken yetki sorunu uzun süre çözülemedi. 

Yetkili organ tarafından referandum kararı verildi. 
4 Nisan 1975 günü işyerlerinde referandum uygulamasına gidildi. O tarihte Renault Fabrikasında yapılan referandumda (gizli oy, açık sayım) 2189 işçi oy kullanıldı. DİSK üyesi T.MADEN-İŞ Sendikası 1532 oy alırken diğer sendikaya 645 oy çıkmıştı.
1975 tarihli MADEN-İŞ gazetesinde yer alan referandum haberi ve sonuçlarına birlikte göz atalım...

Taraflar sonuca saygı gösterdiler. 
T.MADEN-İŞ Sendikası toplu sözleşme masasına yetkili sendika olarak oturdu. Taraflar karşılıklı olarak müzakereleri sonuna kadar barış içinde götürerek günün şartlarına uygun bir toplu iş sözleşmesini imzalamışlardı. 
Aklın yolu : Özgürlük demokrasi ve adalet

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder