22 Temmuz 2016 Cuma

22 TEMMUZ 1980 İŞÇİLERİN KARA GÜNÜDÜR

DEVRİMCİ İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU Kurucu Genel Başkanı Kemal Türkler, 22 Temmuz 1980 Tarihinde evinin önünde haince öldürüldü.
Türkiye sendikal hareketine, devrimci sınıf ve kitle sendikacılığı ilkesini yerleştiren ve uygulanması için büyük uğraşlar veren Kemal Türkler'in ölümü, işçi sınıfının sendikal mücadelesine kapkara bir gün olarak oturdu...
Ay tutuldu, yıldızlar görünmez oldu...

Kemal Türkler; uzlaşmacı, işbirlikçi, işveren destekli sendikal anlayışlara karşı mücadeleyi, prensip haline getiren sendikacıların başında gelenlerdendi.
İşçi sendikalarında tabanın, yani üyelerin, söz ve karar sahibi olma ilkesini sendikal yaşama uygulamak ve uygulattırmak için çok büyük uğraşlar verdi.

İstanbul Bakırköy'de faaliyet gösteren, Emayetaş Madeni Eşya Fabrikasında çalışmaya başlamış, Türkiye Maden-İş Sendikasına burada üye olmuştur. Sendikanın alt organlarında çeşitli görevlerde bulunduktan sonra 1954 yılında genel başkanlığa seçilmiştir.

1954 Yılından itibaren ülke genelinde faaliyet gösteren T.MADEN - İŞ'i sağlıklı bir yapıya  kavuşturmak için çok çalışmıştır. Bu uğraşlar sonunda T.MADEN - İŞ, 1958 Yılından itibaren, Maden ve Madeni eşya iş kolunda hatırı sayılı sendikalar arasına katılmıştır.1962 Yılında T.MADEN- İŞ üyesi oldum.
Sendika işyeri temsilciliği, şube gençlik kolu başkanlığı yaptım. Daha sonra şube başkanlığına seçildim. 6. Bölge Temsilciliği Konseyinde (genel kurul) bölge temsilciliğine seçildim. 1. Bölge Temsilciliğini de vekaleten yürüttüm. ( O yıllarda 1. Bölge İstanbul'un Beyoğlu yakası ve tüm Trakyayı kapsıyordu)
Çok önemli işyerlerinin, sendikal örgütlenmelerini tamamladım. Şube başkanı ve bölge temsilcisi olarak çok başarılı toplu sözleşmeler yaptım. Elbette tüm bu çalışmaların başarılmasında Genel Başkan Türkler'den öğrendiklerimin çok büyük katkısı vardır.

Sendika tarafından uygulanan çok sayıdaki yasal grevleri başarılı şekilde yönettim sonuçlandırdım.
MADEN - İŞ Sendikasının alt organlarının tamamında seçilerek görev aldım. 1974 Eylül ayında yapılan ve sendikanın en üst organı olan, Genel Kurulunda, Genel Başkan Vekilliğine seçildim. Aynı zamanda, toplu sözleşme, araştırma, ücret ve ekonomi dairesi başkanlıklarını yönettim.

Demek istediğim, Kemal Türklerin Genel Başkanlığını yaptığı ve Türk sendikal hareketlerinin en önemli kilometre taşlarından birisi sayılan T.MADEN - İŞ sendikasının tüm organlarında görev aldım, DİSK'in Kuruluş Genel Kuruluna delege olarak katıldım (13. Şubat 1967), kararlar komisyonu başkanlığını yaptım.

Kemal Türkler'in DİSK Genel Başkanlığı sırasında konfederasyonun büyüyüp gelişmesine katkıda bulundum, ilkelerinin oluşmasına ve hayata geçirilmesine omuz verdim. Elbette T.MADEN-İŞ ve DİSK Genel Başkanı Kemal Türkler ile birlikte, gerçek demokratik sendikal çalışmalarda bulunmaktan son derece mutlu ve gururluyum.

Onu çok yakından tanıdım...
Yurt dışında üyesi bulunduğumuz Uluslararası Metal İşçileri Federasyonu genel kurullarının bazılarına T.MADEN-İŞ delegesi olarak birlikte katıldım.

Genel Başkan Türkler'in sendikal anlayışı, inancı, azimli çalışkanlığı, emek mücadelesinde  ortaya koyduğu inatçılığı her zaman, çok sayıda karşıt görüşlü, kötü niyetli kişi ve kuruluşların hoşuna gitmiyordu.
Son zamanlarda bu durumun daha da belirginleştiği görülür durumdaydı. Bu gerçekler ışığında Kemal Türklerin korunması sadece bir  emniyet görevlisine bırakılmamalıydı.
Kemal Türkler daha iyi korunup daha iyi kollanmalıydı...

Kemal Türkler'e kalleşçe el kaldıran, silah sıkan, tetikçilere emir vererek ve onları bu canice cinayete yönlendirenler, rahat uyuyabiliyor musunuz?

Kazancınız neydi, ne oldu?..


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder